1. Ach, te okienka

8 wideofilmów prezentujących podstawowe funkcje programu Word. Tata głównych bohaterów, sam pracuje z komputerem i postanawia swoim dzieciom wpoić nawyki korzystania ze zdobyczy współczesnej techniki. Dołączony do kaset poradnik, przedstawia informacje prowadzące do podstawowej znajomości :komputera, nazewnictwa, programów komputerowych.


2. Awangarda krakowska

2 kasety VHS + poradnik .Wideofilmy prezentują historię narodzin jednej z najważniejszych polskich grup poetyckich XX - lecia międzywojennego . Programy ukazują twórczość i poglądy estetyczne m. in. : T. Peipera , J. Przybosia, J.Brzękowskiego .


3. Cny Język Polaków

4 filmy prezentują dzieje języka i literatury polskiej na przestrzeni wieków . W audycjach dowodzi się , że polszczyzna obejmuje nie tylko zjawiska ściśle literacko - językowe , ale także oddziałuje na sztukę, architekturę, kulturę materialną , na tradycję i obyczaje Polaków żyjących we własnym kraju oraz ,zamieszkujących poza dzisiejszą Polską .


4. Czym jest..

2 kasety VHS oraz poradnik. Dzięki tym filmom widz może uzyskać odpowiedź na pytanie czym jest? np. : gaz, materia, kwant, energia, kryształy, ciecz itd. Pakiet przeznaczony jest dla uczących się fizyki .


5. Dzieci różnych bogów

Film o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną ( tradycja, obrzędowość, język narodowy, zwyczaje, kultura materialna).


6. Dzieje jednego wynalazku

2 kasety oraz poradnik. Filmy prezentują okoliczności narodzin takich wynalazków jak : lampa, kuchnia, pieniądze, okulary, maszyna parowa, łazienka, pióro, zegar, parasol, telefon, konserwy, szkło, koło, motocykl, guzik. Pakiet przeznaczony jest dla starszych klas szkoły podstawowej i szkoły średniej .


7. Dzieje kultury polskiej

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych .Prezentują dzieje naszego państwa w wieku XV, XVI i XVII . Ukazano w nich miejsce człowieka w historii, jego relacje z przyrodą, społecznością lokalną , kręgami kulturowymi , innymi narodami i religiami.


8. Edukacja nowego wieku

2 kasety + poradnik . Jest to przegląd nowych technologii kształcenia, stosowanych w edukacji na odległość w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. W procesie tym zastosowane są takie środki jak : konsultacje, kasety wideo, czasopisma, materiały na CD ROM i in.


9. Europa na wynos

Na całość składa się 10 reportaży prezentujących założenia edukacyjnych programów Unii Europejskiej: Młodzież, Leonardo da Vinci i Sokrates .


10. Futuryści , formiści , nowa sztuka

6 filmów poświęconych twórcom sztuki awangardowej XX wieku w Polsce : A. Sternowi , A.Watowi , B. Jasieńskiemu , St. Młodożeńcowi , T. Czyżewskiemu , J. Yankowskiemu, A.Ważykowi .Ukazano zjawiska i dziedzictwo kulturowe i lite- rackie awangardy .


11. Gitarowe ABC. Harmonijka ustna i blues.

Na 2 kasetach znani gitarzyści prezentują podstawy gry na gitarze klasycznej i elektronicznej. Druga część zawiera programy edukacyjne dla początkujących i średniozaawansowanych miłośników harmonijki. Uzupełnieniem całości jest poradnik poszerzający informacje zawarte na kasetach.


12.Inna szkoła. Szkoły integracyjne

2 kasety oraz poradnik przybliżają nam działanie integracyjnej szkoły im. Wallenberga w Warszawie oraz osiągnięcia metodyczne szkół w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bogatyni, Częstochowie, Dębicy, Elblągu, Gdańsku, Olkuszu i Zielonej Górze.


13. Ja i moje życie

10 filmów prezentuje związki emocjonalne w rodzinie, zwraca uwagę na znaczenie porozumienia się, słuchania siebie nawzajem.


14. Ja i moje życie - rodzina

Kontynuacja serii: "Ja i moje życie", ukazująca złożoność problemów w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania


15. Jajko Kolumba

Seria filmów popularyzujących takie dziedziny wiedzy jak: genetyka, fizyka, chemia czy astronomia. Dołączony do kaset poradnik w przystępny sposób rozszerza te dyscypliny. Pakiet przeznaczony jest dla liceum.


16. Jak znaleźć dobrą pracę

Pakiet omawia problemy ludzi poszukujących pracy. Poradnik radzi jak napisać list motywacyjny, życiorys, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


17. Język filmu

Prezentuje kulisy tworzenia filmu, wybitnych realizatorów: reżyserów, operatorów, scenarzystów, twórców muzyki. W poradniku omówiono cechy "zadań realizatorskich". Filmy przeznaczone są dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.


18. Katalog zabytków

Całość składa się z 2 kaset VHS , które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Filmy prezentują kościoły i cerkwie w ich obecnym stanie.


19. Kuchnia

Pakiet składa się z 2 części. Pierwsza z nich obrazuje ważniejsze procesy fizyczne i chemiczne zachodzące przy wykonywaniu różnych czynności w kuchni. Zjawiska te są wyjaśniane poprzez eksperymenty i obserwacje. Poradnik opisuje reguły i prawa fizyczne i chemiczne odnoszące się do przeprowadzonych doświadczeń. Pakiet przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjów. Druga część poświęcona została takim prawom fizyki jak: elektryczność, mechanika, mechanika płynów, budowa materii itp. Przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej i średniej.


20. Łapówa

7 audycji o charakterze interdyscyplinarnym, mających na celu przekazanie wiedzy prawno - filozoficznej i etycznej na temat przyczyn i skutków korupcji .


21. Machina czasu

Przedstawiono wpływ wynalazków na dzieje świata. Związek udoskonalenia produkcji stali z założeniami państwa Mieszka I? W jaki sposób wynalazek rafinacji cukru z buraków przyczynił się do stworzenia nowoczesnych Prus? i in. Pokazano osiągnięcia techniczne średniowiecza , renesansu czy starożytności .


22. Minotaur czyli Sfinks

6 edukacyjnych gier psychologicznych pt. "Poszukiwacze skarbu" ukazuje wzorce zachowań , sposoby werbalizowania myśli i pragnień .Omawia rodzaje komunikacji międzyludzkiej, umiejętność zachowania w sytuacjach konfliktowych i metody ich rozwiązywania.


23. Na żywioł

8 filmów pokazujących żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko. Audycje prezentują przykłady działań zapobiegających kataklizmom oraz sposoby wykorzystania żywiołów przez człowieka . Znajdziemy też przykłady doświadczeń, jakie można przeprowadzić na zajęciach szkolnych.


24. Normalnie jak w domu

Audycja omawia problemy, z którymi spotykamy się w grupie rówieśniczej i rodzinie. Dlaczego tak trudno dorastać? Jak uniknąć zagrożeń ze strony narkotyków, alkoholu, "miłości bez miłości ?".


25. Oczywiste, nieoczywiste

2 kasety prezentujące dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. Zaprezentowano obyczaje, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, itp. oraz wywarły wpływ na kulturę polską i rozwój cywilizacji. Przedstawiono m.in. kulturę: Żydów, Kaszubów, Francuzów, Rosjan Ukraińców i in.


26. Od Platona i Newtona

2 kasety stanowią kontynuację cyklu "Czym jest". Znajdziemy tu odpowiedź na pytania: czym jest dźwięk, światło, ciepło, nadprzewodnictwo. Całość wzbogacona została doświadczeniami. Pakiet przeznaczony jest dla szkół średnich.


27. Pan Tadeusz

Ekranizacja epopei Adama Mickiewicza, wyreżyserowana przez Andrzeja Wajdę .


28. Pani Jola zmienia swoje życie

2 kasety ukazujące życie Pani Joli. Psycholog Maria Król - Fijewska radzi jak zmieniać to, co należy zmienić. Poradnik przeznaczony jest dla wychowawców i pedagogów szkolnych i zawiera scenariusze zajęć.


29. Piąta pora roku

Przedstawiono tu życie wybranych organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w środowisku wodnym i lądowym. Ukazano oddziaływanie tych środowisk na ludzi. Omówiono, jak pogodzić racjonalną gospodarkę z zasadami ochrony przyrody.


30. Polacy z wyboru

2 kasety ukazujące życie i działalność cudzoziemców, którzy trafili do Polski. Poradnik przybliża zjawisko migracji w kontekście historycznym i prawnym, przedstawia scenariusze lekcji.


31. Polska w ogniu -Katyń

W 2 filmach dokumentalnych przedstawiono historię polskich oficerów uwięzionych w radzieckich obozach jenieckich, a następnie zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku.


32. Polskie drogi do niepodległości - Solidarność

Film składa się na pakiet "Drogi do niepodległości Polski w XX wieku" przygotowanego w celu wsparcia nauczycieli i uczniów w ogólnopolskim konkursie wiedzy o najnowszej historii Polski.


33. Przez Karpaty

2 kasety opisujące uroki i osobliwości Karpat. Omówiono budowę geologiczną, przestrzeń geograficzną i przyrodniczą od pienińskiej Małej Fatry do wulkanitów zachodniej Słowacji. Zwrócono uwagę na znaczenie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony zabytków i przyrody Karpat.


34. Ptakolub

11 filmów o skrzydlatych mieszkańcach Ziemi. Omówiono: biologię, systematykę, etologię oraz ochronę ptaków. Poradzono jak prowadzić obserwacje przyrodnicze, kiedy i w jaki sposób pomagać ptakom oraz jak zostać przyrodnikiem z powołania.


35. Romantyczne podróże do Polski

9 filmów prezentujących dziedzictwo kulturowe: Wielkopolski , Kujaw, Śląska i regionów historycznych Litwy. Przedstawiono teksty źródłowe oraz miejsca ważne dla historii regionów Polski, które odwiedzali: J.U.Niemcewicz, J.I. Kraszewski , J.Iwaszkiewicz. Ukazano rozwój pisarstwa związanego z podróżami, które dają możliwość poznania podróżnika, spisującego swoje refleksje na temat przeszłości naszego kraju.


36. Sensacje XX wieku

Pakiet przedstawia historię żywą, pozbawioną zafałszowań . Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Składa się z 22 programów telewizyjnych Bogusława Wołoszańskiego m.in.: Dzień, który wstrząsnął światem ;Lenin i terror ; Sprawa Sawinkowa; Jak umierali bogowie i in.


37. Solidarność. Jak zerwaliśmy żelazną kurtynę

Film również wydany na potrzeby konkursu "Drogi do niepodległości...", może być wykorzystywany na lekcjach historii w gimnazjum i szkole średniej.


38. Spisane na kamiennych tablicach

10 programów telewizyjnych, inspirujących do przemyśleń nad problemami wiary i zasad moralnych. Prowadzący program : ksiądz M. Matuszewski i etyk T. Merta dyskutują na temat funkcjonowania człowieka w świecie. Omówiono problem: miłości do bliźnich, tolerancji oraz zagrożenia ze strony sekt.


39. Spotkania z Unią Europejską

Na 2 kasetach znajdziemy materiały dotyczące Unii Europejskiej. Poradnik poszerza informacje zawarte na filmie. Przeznaczony jest dla szkół średnich.


40. Szkoły za oceanem. Internet na Antypodach.

2 kasety ukazujące edukacyjne zastosowanie nowych technologii przekazu, sposoby wykorzystywania Internetu w realizacji programów kształcenia. Zaprezentowano doświadczenia uczelni Australii i Kanady. Pakiet przeznaczony jest dla studentów.


41. Sztuka chóralnego śpiewu

Znajdują się tu programy prowadzone przez Stefana Stuligrosz - dyrektora artystycznego Chóru Chłopięcego i Męskiego "Poznańskie Słowiki". Celem ich jest zapoznanie nauczycieli, dyrygentów i uczestników amatorskich zespołów śpiewaczych z problemami techniczno-artystycznymi kształcenia chóru.


42. Ścieżki z raju

Ukazano ewolucję człowieka na podstawie badań archeologicznych i antropologicznych. Poradnik zawiera materiał, dzięki któremu możemy prześledzić losy ludzi po wygnaniu z raju.


43. Tajniki matematyki

Bohater filmu - matematyk, pokazuje jak można wykorzystać wiedzę nabytą w szkole np. w sklepie, banku czy w pakowaniu walizki. Poradnik przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i liceum.


44. Taki pejzaż cz.3

Filmy znajdujące się na 2 kasetach są kontynuacją cyklu "Taki pejzaż", opowiadającego o budowie i historii geologicznej regionów Polski. Stanowią wycieczki terenowe prowadzone przez dwóch geologów, Piotra Roniewicza i Andrzeja Wierzbowskiego. Uzupełnieniem są: mapy, animacje i grafiki komputerowe. Omówiono m.in.: Góry Świętokrzyskie, wody, rzeki i potoki, Morze Bałtyckie i in.


45. Twórcy naszej tradycji

2 kasety z filmami ukazującymi sylwetki wybitnych poetów i pisarzy takich jak: A.Malczewskiego, B. Prusa, H. Sienkiewicza, C.K.Norwida, A. Słonimskiego.


46. Uważaj niebezpieczeństwo

10 widowisk prezentujących sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą się spotkać w domu, w szkole, na ulicy. Prezentacje wzbogacają teledyski zrealizowane na podstawie bajek: "O Czerwonym Kapturku " "Królewnie Śnieżce " "Smoku Wawelskim " " Alibabie i 40 rozbójnikach " "Kopciuszku".


47. Who are You i The funny world of words

Pakiet zawiera 63 wideofilmy z serii "Who are you" i 21 trzyminutowych sekwencji serii "The funny world of words" adresowanych do szkół podstawowych i gimnazjalnych.


48. Wielka historia małych miast

Cykl 4 kaset VHS przedstawia dzieje miast, które dziś nie odgrywają już większego znaczenia, tymczasem dawniej często tam zapadały poważne decyzje polityczne. Wśród tych miast są : Płońsk, Lidzbark Warmiński, Frombork, Chełmno, Cieszyn i in.


49. Wielkie żarcie

5 filmów ukazujących obyczaje związane z jedzeniem. Marian Opania, opowiada o tym, jak rozwijała się umiejętność przyrządzania potraw w różnych epokach.


50. Wieści ze świata

4 kasety o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć, wynalazków. Omówiono dzieje cywilizacji w latach : 35 mln - 112 p.n.e. 80 p.n.e. - 675 n.e 700 - 1054 1054 - 1452 :


51. Włącz się do gry. Rodzice

Program ukazuje zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, domu, grupie rówieśniczej : uzależnienia , przemoc, problemy emocjonalne itp.


52. WWW.media.spok

Prezentacja wiedzy na temat mediów: radio, telewizja, internet, przekaz wideo. Audycje zapoznają odbiorców z takim dziełami medialnymi jak: fotografia, teatr, film. Prezentują definicje komunikacji medialnej.


53. Wyprawy z Azymutem

Jest to przegląd fascynujących wędrówek z Andrzejem Jakubasem przez Tatry, Sudety, Wyżynę Lubelską i Małopolską, aż po Bałtyk. W audycjach przedstawiono sposoby orientacji w terenie, zasady wykonania mapy czy szkicu.


54. Zawodowy list gończy

Jest to seria filmów dla dorosłych przedstawiających możliwości kształcenia dorosłych. Prezentowane są nowe zawody, stwarzające szanse na zatrudnienie w Polsce i za granicą: hotelarz, informatyk, ogrodnik, kelner i in.


55. Zdrowo i odlotowo

Audycje o tematyce prozdrowotnej, omawiające porady na temat zdrowia i przeciwdziałania chorobom. Zwrócono również uwagę na problemy osób niepełnosprawnych.


56. " CZŁOWIEK , MIŁOŚĆ , RODZINA..."

przeznaczonych do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie posiadamy następujące tytuły:

 • 1.Czas oczekiwania
 • 2.Człowiek - istota płciowa
 • 3.Człowiek od poczęcia
 • 4.Do progu dojrzewania
 • 5.Dramat aborcji
 • 6.Etyka seksualności
 • 7.Miłość
 • 8.Naturalne planowanie rodziny
 • 9.Tajemnice kobiecości
 • 10.Tajemnice męskości

W serii : "JA,TY,MY"

 • 1.W drodze ku dorosłości
 • 2.Wybierzmy razem...
 • 3.Wybierzmy razem...refleksje
 • 4.Małżeństwo...Rodzina...
 • 5.Małżeństwo...Rodzina...Refleksje

opracowała: Agata Mierzwa

Copyright