Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Regulamin konkursu fotograficznego "Sleeveface, czyli ubierz się w książkę"

Regulamin konkursu fotograficznego

 „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

 

Sleeveface polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą  przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. Okładka ma stanowić spójną całość z twarzą lub sylwetką.

Przykładowe zdjęcia na stronie: https://www.google.pl/search?q=sleeveface&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7q93g3LPWAhVL2BoKHVHqCUEQ_AUICigB&biw=1280&bih=895

Cele konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób.
 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.
 3. Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych.
 4. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Organizator:

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie, 06-500 Mława, ul. Sądowa 3A

Uczestnicy:

Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych powiatu mławskiego.

Termin nadesłania prac: do 4 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: czerwiec 2021 r.

Zasady konkursu:

 • Należy samodzielnie wykonać fotografię zgodnie z założeniami projektu sleeveface.
 • Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół ponadpodstawowych powiatu mławskiego.
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 • Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o autorze pracy (załącznik 1).
 • Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.
 • Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym także nagrodzone  i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora bpmlawa.edu.pl.
 • Uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

INFORMACJE O AUTORZE PRACY:

 

………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko autora pracy

…………………………………………………………………………………………………………………nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………nr tel. i adres e-mailowy

…………………………………………………………………………………………………………………nauczyciel sprawujący opiekę nad projektem – imię i nazwisko oraz adres e-mailowy

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETIEGO UCZESTNIKA

 

imię i  nazwisko uczestnika………………………………………………………………………

ucznia szkoły………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na mój udział w konkursie fotograficznym „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Mławie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na opublikowanie w mediach mojego wizerunku i danych osobowych, a także wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich prac i materiałów, które zostały wykonane przeze mnie w trakcie trwania i na potrzeby akcji.

 

…………………………………………………………….

                                                                                  data i podpis uczestnika

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ opiekuna

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………...

ucznia szkoły…………………………………………………………………………………………………

w konkursie fotograficznym „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Mławie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na opublikowanie w mediach wizerunku i danych osobowych mojego dziecka a także wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich prac i materiałów, które zostały wykonane przez moje dziecko w trakcie trwania i na potrzeby akcji.

 

……………………………………………………………..

                                                                                 data i podpis rodzica /opiekuna

 

 

 

 

 

Oferta szkoleniowa kwiecień 2021 r.

 1. ORE https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia/Wyszukaj

„Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i języka”

Kontakt: Artur Matejkowski, 22/570 83 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

platforma e-kursy.ore.edu.pl

 1. http://cspmentis.pl/szkolenia-online.html#

SIO EO – wprowadzanie danych dotyczących egzaminów maturalnych, weryfikacja danych egzaminu ósmoklasisty oraz weryfikacja i kontrola danych wprowadzonych do sio na podstawie dostępnych raportów i protokołów kontroli

 1. https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/P%C5%82ock

Praca z grupą – trudne sytuacje, trudni uczestnicy – jak postępować?, 13.04.2021r.,

Kontakt: Hanna Drzewiecka-Krawczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretariat wydziału tel. 24 366 53 66 do 68, kom. 500 274 304

 1. https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Ciechan%C3%B3w

- Klasyfikacja zachowań trudnych i ich przyczyny,  27.04.2021r.

- Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu, 13.04.2021r.

- Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania, 14-21.04.2021r.

- Przedszkolak w świecie wartości, czyli poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania, 08,12,19,26.04.2021r.

MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 23 672 40 31, 506 200 544, faks 23 672 49 71

 1. https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Siedlce

- Bajki pomagajki, czyli o mocy bajek czytanych i opowiadanych dzieciom, 16.04.2021r.

- Komunikacja wspomagająca i alternatywna u osób z autyzmem, 4.04.2021r.

- Pierwsza pomoc emocjonalna, 21.04.2021r.

 - Superwizja pracy wychowawczej, 20.04.2021r.

MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 25 63 267 47, tel. kom. 691 922 934 , faks 25 63 393 20

 1. https://edukacjaterapeutyczna.pl/jak-pracowac-z-rodzicami-niepelnosprawnego-dziecka/

Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka? 23-24.04.2021 r

Podziękowanie

Projekt "Interaktywna biblioteka" z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Wśród pozytywnie zweryfikowanych projektów z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza z podregionu ciechanowskiego znalazł się projekt naszej biblioteki pod nazwą „Interaktywna biblioteka” (nr 20).

Projekt zakłada doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii : w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, umożliwiające podniesienie atrakcyjności usług edukacyjnych i kulturalnych biblioteki. Pozyskanie interaktywnych urządzeń umożliwi wszystkim bibliotekom prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz warsztatów dla uczniów  z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Szczegóły projektu znajdują się na stronie: https://bom.mazovia.pl/projekt/20

Powodzenie naszego projektu zależy od zaangażowania i liczby oddanych głosów.

Głosowanie na dopuszczone projekty odbywać się będzie na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza https://bom.mazovia.pl/ w terminie od 26 października do 16 listopada 2020 r.

Zachęcamy do głosowania na projekt naszej Biblioteki.

INFORMACJE DLA GŁOSUJĄCYCH

Jeśli jesteś mieszkańcem województwa mazowieckiego zagłosuj i zdecyduj o naszej wygranej!

Liczymy na Twój głos! 

 

Komunikat


Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright