| Strona Główna

Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Regulamin konkursu na recenzję ulubionej książki ph. "Książka, którą warto przeczytać"

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

PH. "KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ"

 

Ogranizator Konkursu: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie,

ul. Sądowa 3A, 06-500 Mława

Uczestnicy: Uczniowie szkoł ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego


Temat: Konkurs międzyszkolny na recenzję ulubionej książki ph. "Książka, którą warto przeczytać"

Cele konkursu:

 • propagowanie idei czytania,
 • promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
 • poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • promocja książek,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

 

Termin złożenia prac u organizatora do 31.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 10.05.2017 r.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) opatrzona podpisem rodziców albo prawnych opiekunów. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika. Pełnoletni autorzy recenzji składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą. Wzory zaświadczeń stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki spoza kanonu lektur szkolnych.
 • Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
 • Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nie nagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.
 • Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu „Książka, którą warto przeczytać"", Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa oraz szkoła, a także tytuł i autor recenzowanej książki.
 • Prace mogą mieć dowolną ilość znaków.
 • Recenzje należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl.
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl oraz w prasie lokalnej.
 • Ogranizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie do własnych celów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Uwaga

Uwaga!

Informujemy, że 23 września 2016 r. (piątek)

Biblioteka będzie nieczynna

(z powodu wyjazdowej Rady Pedagogicznej)

Przepraszamy za utrudnienia!

Szkolenia dla placówek oświatowych - wrzesień 2016

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą - kurs kwalifikacyjny

Miejsce - MSCDN Wydział w Ciechanowie

Cena - 1500 zł


 • Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocykurs nadający uprawnienia

Miejsce - MSCDN Ciechanów

Terminy zajęć - 22-08-2016 09:00-15:30, 23-08-2016 09:00-15:30, 24-08-2016 09:00-15:30,

Cena - 460 zł


 • Programowanie dla najmłodszych

Termin: Od: 2016-10-03 Do: 2016-10-17

Forma organizacji: mieszana (częściowo stacjonarnie, częściowo on-line)

Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Raszyńska 8/10 sala 312

Informacje- https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=glowna&;krok=1&id_programu=957


 • Podstawy interwencji kryzysowej - szkolenie

Miejsce - Warszawa

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 603-445-335

Termin: 4 września 2016 r – niedziela

Czas trwania : 8 h: 9.30 – 17.30

CENA 290 zł

Informacje http://www.psychopraca.net/ogloszenia/szkolenia-i-konferencje/szkolenie-podstawy-interwencji-kryzysowej


 • Pierwsza pomoc przedlekarska

Miejsce - MSCDN Ciechanów

Termin - 09-10-2016 09:00-16:00,

Informacje - http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca


 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieżykurs doskonalący

Miejsce – MSCDN Ciechanów

Termin - 24-09-2016 09:00-16:00, 25-09-2016 09:00-15:00


 • Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebamiwarsztaty

Miejsce - MSCDN Ciechanów

Termin - 22-09-2016 14:00-18:30, 29-09-2016 14:00-18:30

Bieżąca oferta MSCDN w Ciechanowie dostępna na stronie

http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

Kierunki polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016_2017

 

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do 2020 r. :
http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/769-edukacja-i-uczenie-sie-w-innych-dokumentach-strategicznych-rady-ministrow

Nadzór pedagogiczny – wymagania państwa wobec szkół i innych placówek 
od 1 września 2013 r.:

http://www.npseo.pl/action/requirements/wymagania_panstwa_wobec_szkol

 Ośrodek Rozwoju Edukacji - materiały szkoleniowe - Edukacja wczesnoszkolna od września 2014 - do pobrania :

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&;view=category&id=231%3Amateriay-ze-spotka&Itemid=1932

Warto wiedzieć :

Nowy rok szkolny niesie wiele zmian, z którymi warto się zapoznać. Ich listę znajdą Państwo pod podanym linkiem:

http://men.gov.pl/index.php/1353-usprawnienia-w-nowym-roku-szkolnym-list-minister-edukacji-do-dyrektorow-szkol-i-przedszkoli

Przekazanie do szkół elementarzy oraz innych podręczników i pomocy, nasuwa wiele pytań dotyczących ewidencjonowania tych materiałów. W podanym poniżej linku znajdziecie Państwo odpowiedź, jak należy ewidencjonować i na jakich zasadach wypożyczać podręczniki :

http://naszelementarz.men.gov.pl/informacja-w-sprawie-ewidencjowania-i-wypozyczania-naszego-elementarza-oraz-podrecznikow-lub-materialow-edukacyjnych-do-jezyka-obcego-i-materialow-cwiczeniowych-zakupionych-do-klasy-i-ze-srodkow-dotac/

 


2016 r. Rokiem Tadeusza Korzybskiego

  Uchwałą nr XIII/166/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Miasta Mława ustanowiła rok 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego, biochemika pochodzącego z Mławy. 4 czerwca bieżącego roku mija 110 lat od narodzin naukowca.

 • bp.jpg
 • moodle.jpg
 • opac.jpg

Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright