Pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów  na zamówienie nauczycieli szkół  wszystkich szczebli nauczania.

 

 Proponowane są następujące tematy zajęć:

  1. Biblioteka przyjazna dziecku – popularyzacja czytelnictwa,
  2. Organizacja i działalność biblioteki pedagogicznej,
  3. Kreatywny nauczyciel, kreatywny uczeń - warsztaty plastyczne,
  4. Wyszukiwanie informacji w elektronicznych katalogach bibliotecznych,
  5. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai i teatrzyku "cieni",
  6. Księgozbiór regionalny w pracy biblioteki,
  7. Internet jako źródło wiedzy dla ucznia,
  8. Katalog Integro- zasady przeglądania bazy zbiorów bibliotecznych, rezerwacja i zamawianie książek,
  9. Strona internetowa biblioteki pedagogicznej jako instrument rozwoju zainteresowań czytelniczych młodzieży.

 

Terminy oraz tematykę zajęć prosimy uzgadniać telefonicznie lub bezpośrednio  w bibliotece.

Czekamy na własne propozycje nauczycieli.

Copyright