Wolontariat

Wydawnictwa zwarte

 • Moroń D. : Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
 • Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2005


Artykuły z książek

 • Doręgowska-Wojnowska Ewa : Wolontariat – definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza [w:] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. Toruń : „Akapit”, 2006 s. 225-234
 • Górecki M. : Wolontariat [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / pod red. D. Lalak, T. Pilcha. Warszawa 1999 s. 335-336
 • Kamiński T. : Wolontariat w pomocy społecznej : sprzymierzeniec czy konkurent ? [w:] Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 s. 132-142
 • Kantowicz Ewa : Koncepcja refleksyjnej praktyki w kształceniu pracowników socjalnych i wolontariuszy [w:] Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia / red. Barbara Kromolicka. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2005 s. 379-388
 • Kolibova Helena : Specyfika włączania studentów w proces aktywnego wolontariatu [w:] Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej / red. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2004 s. 193-198
 • Konopacki Marek : Wolontariat jako szansa i nadzieja [w:] Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2, Teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003 s. 531-539
 • Prokosz Małgorzata : Organizowanie pracy z wolontariuszami [w:] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006 s. 154-164
 • Sobkowiak Urszula : Wolontariat przeciwko marginalizacji [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005 s. 426-433


Artykuły z czasopism

 • Arczewska Magdalena : Wolontariat długoterminowy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 1 s. 3-8
 • Arczewska Magdalena : Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 7 s. 10-14
 • Banet Agata, Wójcik Elżbieta : Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Biblioteka w Szkole 2006 nr 1, s.12
 • Becelewska Daniela : Wybiórczy wolontariat. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008    nr 7 s. 23-27
 • Bielska Ewa : Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem. Nowa Szkoła 2009    nr 1 s. 19-20
 • Bronikowski Michał i in. : Wolontariat – nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2010 nr 6 s.16-22
 • Dąbrowska Izabela Edyta : Działalność wolontariuszy w Przasnyszu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 2 s. 37-40
 • Dąbrowska Izabela Edyta : Motywy działania wolontariuszy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 9 s. 47-50
 • Dąbrowska Izabela Edyta : Ostrołęccy wolontariusze. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 2 s. 17-20
 • Dąbrowska Joanna, Bobociński Filip : Wolontariusze w organizacjach pozarządowych. Remedium 2012 nr 12 s. 30-31
 • Eichler Daniel, Młynarczyk-Sokołowska Anna : Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu wolontariat europejski. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011nr 10 s. 25-30
 • Frączak Piotr : Wolontariusz – osoba poszukiwana. Niebieska Linia 1999 nr 2 s. 22-23
 • Gaś Zbigniew B. : Wolontariat w profilaktyce. Remedium 2002 nr 6 s. 1-3
 • Gwizdek Bożena : Wolontariusz – obopólna korzyść. Niebieska Linia 2003 nr 6/29 s. 7-9
 • Gwizdek Bożena : Wolontariusze w placówce. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004    nr 2 s. 31-33
 • Hoffmann Beata : Wolontariat jako forma aktywności młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 7 s. 30-34
 • JAC : Ilościowa ewaluacja programu „Młody wolontariusz”. Remedium 2012 nr 3 s. 24-25
 • Jodko Małgorzata : Energia, zaangażowanie, wrażliwość. Niebieska Linia 1999 nr 2 s. 25
 • Kata Grzegorz : Wolontariat jako forma działania profilaktycznego. Remedium 2010 nr 6 s. 30-31
 • Kowalczuk Marta : Potrzeba wolontariuszy... Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 9 s. 51-53
 • Maszczak Tadeusz : Wolontariat – jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011 nr 11 s. 12-15
 • Mierzwiak Rozalia : Wolontariat w gimnazjum? Remedium 2001 nr 10 s. 10-11
 • Paczkowska A., Krakowiak P., Witkowski R. :Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życia w społeczności. Wychowanie na co Dzień 2011 nr 6 s. 20-23
 • Pokrzywka Lidia : Młodzież w działaniu. Wolontariat europejski. Nowa Szkoła 2012 nr 1     s. 53-56
 • Raczkowska Jadwiga : O ofiarności społecznej i wolontariacie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 9 s. 11-20
 • Respondek Agnieszka : Kontrakt z wolontariuszem. Niebieska Linia 1999 nr 2 s. 24
 • Sochocki Marcin J. : Program „Młody wolontariusz”. Remedium 2012 nr 7/8 s. 38-39
 • Szuba Lucyna : Program "Nastoletni wolontariusz". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 5 s. 25-26                                                                                                                                                        
 • Winiarska Monika : Szkolenie japońskich wolontariuszy do pracy za granicą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 6 s. 48-51

Opracowała

                                                                                                         Bogumiła Pawłowska

Copyright