7 czerwca 2023 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie zespołu nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego. Koordynator spotkań- Agata Mierzwa podsumowała pracę sieci w bieżącym roku szkolnym. Praca zespołu skupiona była w głównej mierze na działaniach promujących wartość książki i czytania. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest przy tym praca bibliotekarza, który zachęca do czytania w swoim środowisku lokalnym. Z tego też względu podejmowane były w tym kierunku liczne inicjatywy: akcje czytelnicze, konkursy, spotkania autorskie, wystawy, aktualizacja stron internetowych czy social mediów. Również i w dniu dzisiejszym członkowie zespołu bibliotekarzy  wzięli udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, dając przy tym świadectwo, iż tzw. „moda na czytanie” powraca, a sama książka ma się dobrze! I tak trzymać!  

Copyright