W środę 25 października 2023 w ramach sieci bibliotekarzy powiatu mławskiego odbyliśmy wizytę w Izbie Pamięci Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej (GRH LC) Mława, które powstało w roku 2008 a w bieżącym roku będzie obchodziło piętnastolecie swojej działalności. Spotkanie pod hasłem "Ocalić od zapomnienia" obejmowało kilka punktów, pierwszym bo przecież nie mogło być inaczej było zwiedzanie samej Izby. Następnie prowadzący w składzie: Jolanta Wysocka - wiceprezes  Stowarzyszenia (GRHLC) Mława oraz jego członkowie: Dorota Tadrzyńska i Janusz Dębski wprowadzili nas w tajniki ich pasji i działalności. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy obejrzeć fotografie z rekonstrukcji i przedsięwzięć, w jakich brali udział, ale też zobaczyć i dotknąć wykorzystywane przez nich rekwizyty. Prowadzące przybliżyły słuchaczom postać Zofii Orlickiej ps."Danuta" oraz zaprezentowały opracowaną przez członków Stowarzyszenia broszurę na jej temat pt. "Odkrywamy ślady historii Mławian - Zofia Orlicka - Sanitariuszka z Powstania Warszawskiego" - projekt koordynowany przez : D. Tadrzyńską, J. Wysocką i D. Tadrzyńskiego. D. Tadrzyńska we wstępie do wskazanej wyżej broszury pisze: "Zofia Orlicka była urodzoną w Mławie jedną spośród wielu bohaterów Powstania Warszawskiego, a jednocześnie jedną z najbardziej zasłużonych pielęgniarek warszawskiej konspiracji". w dalszej części spotkania Janusz Dębski wygłosił prelekcję nt. "Powstania Styczniowego w powiecie mławskim", a Agata Mierzwa - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mławie zaprezentowała zasoby na temat Powstania Styczniowego, jakimi dysponuje nasza biblioteka. Opracowano też harmonogram pracy sieci w bieżącym roku szkolnym oraz terminarz i problematykę kolejnych spotkań. 

Copyright