5 grudnia 2023 r. nauczyciele-bibliotekarze z powiatu mławskiego w ramach spotkań sieci uczestniczyli w konferencji „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna- praktyczne rozwiązania”, zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy bardzo interesującego i praktycznego w treści i formie wykładu Bożeny Stawiskiej-Kapeli zatytułowanego Edukacja włączająca – budujemy relacje. Prelegentka jest psychologiem, wykładowcą na uczelniach wyższych. Z kolei w drugiej część konferencji Mirosław Krajewski-trener projektów ogólnopolskich, Consulting Oświatowy Szkolenia, przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z zadaniami specjalistów, nauczycieli i wychowawców w szkole czy przedszkolu. Po każdej części konferencji uczestniczyliśmy w sesji pytań i odpowiedzi. Dla naszego zespołu bibliotekarzy było to kolejne ciekawe doświadczenie.

Copyright