Logopedia

Wydawnictwa zwarte

 1. Balejko, Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia - dysleksja.  Białystok : "Orthdruk" : [Wydaw. Logopedyczne], 2004
 2. Balejko, Antoni : Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Antoni Balejko [Wydawnictwo Logopedyczne], 2003
 3. Bednarek, Janina Danuta : Ćwiczenia wyrazistości mowy. Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005
 4. Błachnio, Krystyna : Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki. Poznań : UAM, 2003
 5. Chęciek, Mieczysław : Jąkanie : diagnoza - terapia – program. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 6. Chrzanowska, Anna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : f, w : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2005
 7. Chrzanowska, Anna, Szoplik Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : k, g, t, d : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2004
 8. Chrzanowska, Anna, Szoplik Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : /l/, /l’/, /r/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2003
 9. Chrzanowska, Anna, Szoplik Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, cop. 2006
 10. Chrzanowska, Anna, Szoplik Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : /s/, /z/, /c/, /dz/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002
 11. Chrzanowska, Anna, Szoplik Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : /ś/, /ź/, /ć/, /dź/ : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002
 12. Dembińska-Wola, Małgorzata : Zabawy logopedyczne : głoski ś, ź, ć, dź.  Warszawa: WSiP, 1999
 13. Demel, Genowefa : Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola.  Warszawa : WSiP, cop. 1978
 14. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / red. Elżbieta M. Minczakiewicz.  Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2005
 15. Komunikacja, mowa, język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz.  Kraków : WN AP, 2002
 16. Krzysztoszek, Grażyna, Piszczek, Małgorzata : Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch, (h).  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 17. Krzysztoszek, Grażyna, Piszczek, Małgorzata : Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 18. Krzysztoszek, Grażyna, Piszczek, Małgorzata : Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni, (ń).  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 19. Lichota, Edyta Joanna : Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 20. Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smreki.  Wrocław : Agencja Wydaw. a linea, 2005
 21. Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1 : Interdyscyplinarne podstawy logopedii / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska.  Opole : Uniwersytet Opolski, 2003
 22. Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2 : Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska.  Opole : Uniwersytet Opolski, 2003
 23. McMinn, Jill : Pomóż dziecku z ... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej.  Warszawa : K.E.Liber, 2006
 24. Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia.  Kraków : AP, 2001
 25. Oczkoś Mirosław : Sztuka poprawnej wymowy czyli O bełkotaniu i faflunieniu.  Warszawa : Wydawnictwo RM, 2007
 26. Ożdżyńsk, Jan, Surowaniec, Józef : Teoria i praktyka terminologii logopedycznej. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000
 27. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. Opole : Wydaw.Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 28. Rodak, Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. – Warszawa : Wydaw. UW, 2002
 29. Skorek, Ewa Małgorzata : Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych. Kraków :  "Impuls", 2000
 30.  Skorek, Ewa Małgorzata : (Nie)trudne wierszyki : pomoc logopedyczna do utrwalania głoski r.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002
 31. Skorek, Ewa Małgorzata : Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003
 32. Skorek, Ewa Małgorzata : 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych.  Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2006
 33. Słodownik-Rycaj, Ewa : System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007
 34. Sprawka, Romana, Graban, Joanna : Logopedyczne zabawy grupowe : dla dzieci od 4 do 7 lat.  Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2005
 35. Stecko, Elżbieta : Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. Warszawa : Wydaw. UW, 2002
 36. Szoplik, Katarzyna : Zabawy  i ćwiczenia logopedyczne : p, b : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2005
 37. Szoplik, Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : sz, ż, cz, dż : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców.  Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002
 38. Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta : Mówię wyraźnie.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 39. Toczyska, Bogumiła : Elementarne ćwiczenia dykcji.  Gdańsk : GWO, 2004
 40. Toczyska, Bogumiła : Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 41. Toczyska, Bogumiła : Łamańce z dedykacją czyli Makaka ma Kama.  Gdańsk : "Podkowa", 2003
 42. Wójtowicz, Janina : Logopedyczny zbiór wyrazów.  Warszawa : WSiP, 2000
 43. Zaorska, Marzenna :  Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009

Artykuły z czasopism

 1. Adamus Bożena: Logopeda w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 5 s. 56-59
 2. Błaszczyk-Sadowska, Anna : Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 9 s. 56-58
 3. Bocheńska, Magdalena : Wskazówki logopedyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 3 s. 48-49
 4. Brejnak, Wojciech : Logopeda w oświacie. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 5-9
 5. Dittfeld, Bożena : Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 5 s. 54-56
 6. Doniec Zofia: Gimnastyka buzi – ćwiczenia i zabawy logopedyczne. Wychowanie w Przedszkolu  2002 nr 2 s. 97-99
 7. Doniec Jadwiga: Nieprawidłowości mowy. Życie Szkoły 2005 nr 1 s. 36-38
 8. Emiluta-Rozya Danuta: Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego. Szkoła Specjalna 2002 nr 3 s. 142-154
 9. Feder Aldona: Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy. Życie Szkoły 2000 nr 6 s. 329-333
 10. Górzyńska Anastazja: Nieprawidłowości rozwoju mowy. Powstawanie i profilaktyka. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 22-26
 11. Grzywniak Celestyna: Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy. Życie Szkoły 2000 nr 9 s. 539-542
 12. Gumińska, Małgorzata : Wspomaganie rozwoju mowy dziecka. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 18-24
 13. Jauer-Niworowska, Olga : Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej. Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 275-286
 14. Jauer-Niworowska, Olga, Strachalska, Bożena : Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej ()zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią). Szkoła Specjalna 2011 nr 4 s. 264-270
 15. Kierska Mirosława: Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 164-167
 16. Kubacik, Małgorzata : profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 6 s. 48-49
 17. Kukułka Danuta: Trudności z nauką czytania i pisania. Życie Szkoły 2001 nr 9 s. 556-561
 18. Kusza, Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy – trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym. Szkoła Specjalna 2007 nr 3 s. 206-213
 19. Kuszak, Kinga : Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową. Szkoła Specjalna 2007 nr 2 s. 92-104
 20. Lipiec, Dorota : Zajęcia ortofoniczne. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 3 s. 51-52
 21. Łałajewa, Raisa Iwanowna : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 184-191
 22. Melon, Alicja : Sześciolatek na progu szkoły. Alarm dla logopedów. Życie Szkoły 2009 nr 6 s. 22-25
 23. Morawiecka, Ewa : Emocje, które przeszkadzają mówić – cele i strategie pracy w terapii jąkania. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 2 s. 21-28
 24. Newlaczyl, Anna : Logorytmika – terapia szkoły europejskiej. Życie Szkoły 2009 nr 1 s. 20-21
 25. Opler-Kłusek Grażyna: Zajęcia logopedyczne. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 28-34
 26. Oszwa Urszula: Jąkanie. Remedium 2003 nr 5 s. 10-11
 27. Pardej, Katarzyna : Spotkanie logopedy z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 47-51
 28. Pardej, Katarzyna : Zabawy logopedyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 6 s. 51-53
 29. Piotrowska, Marzena : Logopeda w szkole. Życie Szkoły 2008 nr 7 s. 32-34
 30. Rachwał-Łyżwa Krystyna: Ćwiczenia logopedyczne. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 283-296
 31. Romanowska, Aneta, Kruszewska, Katarzyna : Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 4 s. 42-45
 32. Rzytka, Magdalena, Siebers Adrianna : Wspomaganie rozwoju mowy dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 10 s. 54-58
 33. Sieradzka, Agnieszka, Borkowska Marzena : Program usprawniający umiejętności płynnego czytania (dla 8-osobowej grupy uczniów oraz 2 osób prowadzących: terapeuty i logopedy). Nowa Szkoła 2005 nr 9 s. 26-30
 34. Skakovska, Dorota : Profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w przedszkolu 2010 nr 2 s. 45-46
 35. Skakovska, Dorota : Wczesna profilaktyka logopedyczna. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 5 s. 50-53
 36. Słodownik-Rycaj, Ewa : Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 4 s. 143-164
 37. Smyk Anna : Wspomaganie rozwoju mowy dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 4 s. 40-41
 38. Szamańska-Paruszkiewicz, Teresa : Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio-psycho-lingwistyczna. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 2 s. 37-50
 39. Szyszka Renata: Zaburzenia mowy przyczyną trudności. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 29-30
 40. Ścibior Agnieszka: Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 3 s. 166-168
 41. Ścibior Agnieszka: Spotkania z logopedą. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 2 s. 96-98
 42. Śliwińska, Anna : Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 1 s. 81-92
 43. Stańczak, Irena : Przetwarzanie fonologiczne jako warunek nabywania umiejętności mówienia i czytania. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 2 s. 7-12
 44. Tomczyk Joanna: Profilaktyka i terapia jąkania. Życie Szkoły 2004 nr 6 s. 393-398
 45. Wiland, Alicja : Logopeda w szkole ... Życie Szkoły 2007 nr 3 s. 43-45
 46. Wolińska, Katarzyna : Logopeda wraca za 20 minut...Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 6 s. 57-58
 47. Woźniak-Wróblewska, Małgorzata : Profilaktyka wad wymowy. Wychowanie w Przedszkolu  2007 nr 11 s. 40-42
 48. Załęska Sławomira: Moje spotkania z glottodydaktyką. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 9 s. 523-526
 49. Zbróg, Zuzanna : Rozwój motoryczny – symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 1 s. 93-103
 50. Zielińska, Monika : Porozmawiaj ze mną. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 129-135
 51. Zielińska, Monika, Jaroszewska Katarzyna : Gdy dziecko nie mówi. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 101-108

 

                                                                                                        oprac. Bogumiła Tańska

 

Copyright