Wydawnictwa zwarte

 1. Andrzejewski, Marek : Prawna ochrona rodziny. Warszawa : WSiP Spółka Akcyjna, 1999
 2. Balcerek, Marian : Prawa dziecka. Warszawa : PWN, 1986
 3. Kompas : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą / Red. Patricka Brander, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur. Warszawa : Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, CODN, 2005
 4. Kowalski, Michał W., Jasiński Mikołaj : Prawa ucznia w szkole : Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań. Warszawa : Wydaw. CODN, 2006
 5. Krajewski, Radosław : Podstawy prawa rodzinnego. Warszawa : Wydaw. Akadem. „Żak” , 2003
 6. Krajewski, Radosław : prawne kontrowersje ochrony życia człowieka : studium z prawa polskiego i prawa kanonicznego. Płock : Wydaw. Nauk. Novum,  2004
 7. Kwak, Anna, Mościskiem, Andrzej : Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa : Wydaw. Akadem. „Żak”, 2002
 8. Michałowska, Grażyna : Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Warszawa : Wydaw. Akadem. i Profesjonalne Spółka z o.o., 2007
 9. Międzynarodowa ochrona praw dziecka / red. Wydaw. Józef  Marek Śmieciński. Warszawa : Wydaw. „Żak”, 1996
 10. Prawa dzieci w edukacji / pod red. Tadeusza Lewowickiego. Gdańsk : GWP, 2006
 11. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Binczyckiej. Kraków : Ofic. Wydaw. „Impuls”, 2007

 Wydawnictwa ciągłe

 1. Andrzejewski Marek : Konwencja praw dziecka. Geneza i znaczenie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 5 s. 3-7
 2. Ambroziak Iwona, Siwczyk Ewa : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał…: scenariusz lekcji. Biblioteka w Szkole  2002 nr 2 s. 28-29
 3. Andrzejewski Marek : O ( niewielkiej ) użyteczności prawa dla ochrony  uczuć. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 1 s. 3-10 
 4. Bartkowiak Edyta : Z dziejów praw dziecka . Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 5 s. 275-277
 5. Czerwińska Hanna : Prawo dziecka do godnego życia . Remedium 2003 nr 2 s. 1-3
 6. Dziurzyńska Teresa : „Polska dla dzieci”. W XV rocznicę uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 6 s. 4 (324) – 7 ( 327)
 7. Glomba Danuta, Moryc Elżbieta : Prawa dziecka – refleksje nauczyciela gimnazjum. Nowa Szkoła 2001 nr 7 s. 36-38
 8. Grad Krystyna : Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka. Nowa Szkoła 2005 nr 9 s. 56-58
 9. Jaworska-Sęk Elżbieta : Prawa dziecka. Scenariusz zajęć dla klasy II. Życie Szkoły 2003 nr 8 s. 495-496
 10. Kaczmarek Mirosław : Jak mówić o prawach dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 19-21
 11. Kaczmarek Mirosław : Ochrona praw dziecka w Europie Środkowej i Wschodniej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002  nr 9 s. 56-58 
 12. Kantowicz  Ewa : Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 9 s. 39-40   
 13. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik służby dzieciom. Wychowaniew Przedszkolu 1999 nr 10 s. 776-778
 14. Magda Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta. Życie Szkoły 1997 nr 9 s. 531-535
 15. Mazur  Dariusz : Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 7 s. 51-54
 16. Pańtak Genowefa : Prawo dziecka do zdrowia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 1 s. 52-54
 17. Paszkowski Marcin, Szymański Tomasz : Prawa dziecka i ucznia : (wybór literatury). Nowa Szkoła 1999 nr 9 s. 57-68
 18. Prajsner Mira : Dzieci nie mogą czekać. Remedium 2002 nr 9 s. 1-4
 19. Prajsner Mira : Prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Remedium 2005 nr 1 s. II-III
 20. Szymańska Danuta : Na straży praw dziecka : rozmowa z Pawłem Jarosem rzecznikiem praw dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 3-9
 21. Szymborski Janusz : Realizacja praw dziecka do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 1 s. 9-13
 22. Verhellen Euglen : Prawa dziecka. Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 3-4 s. 59-75
 23. Walc Wiesława : Prawa dziecka a szkoła. Nowa Szkoła 2005 nr 6 s. 16-24

 

                                                                      Opracowała Agata Mierzwa

Copyright