KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 • Argyle, Michael : Psychologia stosunków międzyludzkich. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999
 • Arndt, Roland : Komunikacja międzyludzka : psychologia sukcesu, czyli przyjaźń w interesach. Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1998
 • Aronson, Joshua, Aronson Elliot : Człowiek istota społeczna. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 • Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym / pod red. Jacka Krawczyka i Renaty Makarewicz. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010
 • Bercoff, Maurice A. : Negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 • Bocheńska, Katarzyna : Mówię do ciebie, Człowieku. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]
 • Borkowski, Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : na zlec. wydawcy Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2003
 • Castells, Manuel : Społeczeństwo sieci. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 • Cooper, Pamela J. : Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2002
 • Degen, Ursula : Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 • Detz, Joan : Sztuka przemawiania. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława : Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 • Dunin, Janusz : Studia o komunikacji społecznej. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004
 • Dyer, Laura : Mowa dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka. Warszawa : K.E.Liber, 2006
 • Faber, Adele, Mazlish, Elaine : Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. - [Wyd. 5]. - Poznań : "Media Rodzina of Poznań", 1996
 • Faber, Adele, Mazlish, Elaine : Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Poznań : "Media Rodzina", 1996
 • Faber, Adele, Mazlish, Elaine : Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały - jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Poznań : Media Rodzina, cop. 2006
 • Glass, Lillian : Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie. - Wyd. 2 popr. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2012
 • Goban-Klas, Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Wyd. 2, dodr. 2. - Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
 • Goffman, Erving : Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008
 • Góralczyk, Ewa : Nauczycielem być : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006
 • Griffin, Em : Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
 • Grochowalska, Magdalena : Gestykulacja i mowa : o niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
 • Grygielski, Michał : Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : TN KUL, 1999
 • Grzenia, Jan : Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 • Grzesiak, Ewa, Janicka-Szyszko, Renata, Steblecka, Magdalena : Komunikacja w szkole : Scenariusze godzin wychowawczych. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 • Grzesiuk, Lidia, Trzebińska, Ewa : Jak ludzie porozumiewają się?. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983
 • Hartley, Peter : Komunikacja w grupie. Poznań : Zysk i S-ka Wydaw, cop. 2000
 • Harwas-Napierała, Barbara : Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006
 • Holler, Ingrid : Porozumienie bez przemocy : ćwiczenia : materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla osób prowadzących[!] szkolenia. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007
 • Jaskółka, Anna : Mowa ciała : jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
 • Kiełtyka, Leszek : Komunikacja w zarządzaniu : techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Warszawa : "Placet", 2002
 • Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
 • Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne i (inne) konteksty komunikowania "się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
 • Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
 • Kozak, Stanisław : Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. Warszawa : Difin, 2013
 • Kupaj, Lilianna, Krysa, Wiesława : Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Warszawa : Wolters Kluwer, 2014
 • Leathers, Dale G. : Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003
 • McKay, Matthew, Davis Marta, Fanning, Patrick : Sztuka skutecznego porozumiewania się : praca, rodzina , zabawa. - Wyd. 3 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007
 • McQuail, Denis : Teoria komunikowania masowego. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
 • Marcjanik, Małgorzata : Grzeczność w komunikacji językowej. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 • Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
 • Montana Czarnawska, Mira : Podstawy negocjacji i komunikacji. Pułtusk : WSH, 2003
 • Morreale, Sherwyn P., Spitzberg, Brian H., Barge, Kevin J. : Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
 • Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart. - Wyd. 4, dodr. 5. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012
 • Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2005
 • O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
 • Potocki, Arkadiusz, Winkler, Renata, Żbikowska, Agnieszka : Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych. Warszawa : "Difin", 2003
 • Rakowska, Alicja : Język, komunikacja, niepełnosprawność : wybrane zagadnienia. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
 • Retter, Hein : Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 • Rosenberg, Marshall B. : Porozumienie bez przemocy : o języku serca. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, 2009
 • Rosenberg, Marshall B. : Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy : Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009
 • St-Hilaire, Chantal : Dyskusja bez kłótni. Warszawa : Bauer-Weltbild Media, 2005
 • Sikorski, Wiesław : Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii : cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować : Szkoła Palo Alto. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002
 • Speck, Otto : Być nauczycielem. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 • Stelmach, Jerzy, Brożek, Bartosz : Negocjacje. Kraków : Copernicus Center Press, 2014
 • Stephan, Walter G., Stephan, Cookie W. : Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji. - Wyd 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007
 • Sztompka, Piotr : Socjologia : analiza społeczeństwa. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2009
 • Turchet, Philippe : Mowa ciała : zrozumieć człowieka po jego gestach. Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2006
 • Vopel, Klaus W. : Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce : "Jedność", 2003
 • Weinschenk, Susan M. : Motywacja i perswazja : jak sprawić, by inni robili to, co chcesz. Warszawa : Samo Sedno Edgard, 2014
 • Widstrand, Towe ; współpr. Marianne Gothlin, Niclas Ronnstrom : Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005
 • Wojciszke, Bogdan : Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej. - Wyd. 3. - Warszawa : "Scholar", cop. 2006

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 • Aleksander, Zdzisław : Komunikacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 707-713
 • Dragan, Magdalena, Oleksy, Beata : Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 203-217
 • Fudali, Robert : Komunikacja niewerbalna nauczycieli z uczniami, [w:] Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 85-108
 • Kategorie komunikacyjne, [w:] Rodzina : tu powstaje człowiek. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - S. 82-99
 • Komunikacja : mówić i słuchać, [w:] Rodzina : tu powstaje człowiek. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - S. 56-81
 • Kornaszewska-Polak, Monika : Komunikacja z uczniem trudnym, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - S. 49-60
 • Łysakowska, Jolanta : Jakie znaczenie mają Indywidualne Wzorce Myślenia w edukacji dziecka oraz w komunikacji nauczyciel - uczeń?, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - S. 61-68
 • Mudyń, Krzysztof : "Komunikacja bez przemocy" jako metoda przezwyciężania i zapobiegania konfliktom, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - S. 303-319
 • Sikorski, Wiesław : Komunikacja niewerbalna : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 724-738
 • Surina, Irina : Konstruowanie społeczności wirtualnych w systemie internetowej komunikacji. Możliwości i zagrożenia, [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 21-37
 • Teoria komunikacji, [w:] Satir, Virginia : Terapia rodziny. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - S. 82-99
 • Węgłowska-Rzepa, Krystyna : Nieprawidłowa komunikacja jako jedna z przyczyn występowania konfliktów w relacjach interpersonalnych, [w:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 323-336
 • Wysocka, Ewa : Komunikacja interpersonalna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 713-724

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • Błaszczyk-Kowalska, Sylwia, Gacka, Ewa : Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 10 s. 3-13
 • Bochnia, Beata : Sposoby poprawiania jakości komunikacji interpersonalnej. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2012 nr 1 s. 36–39
 • Bochno, Ewa : Czy ze mną rozmawiasz? Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2005 nr 6 s. 19–27
 • Bochno, Ewa : Rozmowa jako wartość wychowawcza. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 5 s. 265–269
 • Bochno, Ewa : Rozmowa ucznia z nauczycielem. Życie Szkoły 2005 nr 6 s. 16-21
 • Bulanda-Frączkiewicz, Romana : Komunikacja interpersonalna. Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 3 s. 12-14
 • Bulanda-Frączkiewicz, Romana : Komunikacja interpersonalna : propozycje zajęć warsztatowych. Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 3 s. 30-31
 • Bulanda-Frączkiewicz, Romana : Komunikacja interpersonalna. - Bibliogr. Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 3 s. 12-14
 • Dudkiewicz, Krystyna : „Mowa ciała” przez taniec. Życie Szkoły 2000 nr 6 s. 342-344
 • Dunaj, Jolanta : Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7 s. 28-34
 • Elsner, Danuta : Sedno sprawy. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 1 s. 42-43
 • Frąckiewicz, Joanna : Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 260-268
 • Gorajewska, Danuta : Program terapii indywidualnej usprawniającej komunikację dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością. Szkoła Specjalna 2006 nr 2 s.139–150
 • Grocholewska, Magdalena : Aktywność językowa a niewerbalne komunikowanie się dzieci.Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 6 s. 334-339
 • Janowska, Janina : Sztuka słuchania. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 71–79
 • Jarmark, Aneta : Sposoby porozumiewania się ludzi : scenariusz zajęć. Biblioteka w Szkole 2012 nr 11 s. 17
 • Juszczyk, Stanisław : Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 81-103
 • Kaczmarek, Kinga : Cztery uszy w pracy z nastolatkiem : cz. I. Remedium 2014 nr 6 s. 13
 • Kaczmarek, Kinga : Cztery uszy w pracy z nastolatkiem - cz. II. Remedium 2014 nr 7/8 s. 29
 • Kaczmarek, Kinga, Van Laere, Karolina : Zabawa jako narzędzie komunikacji w pracy z dziećmi. Remedium 2013 nr 5 s. 10-12
 • Kania, Magdalena : Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 2 s. 5-9
 • Kasprzyk, Krystyna : Warsztaty z technik komunikacyjnych. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 5 s. 13-14
 • Kielar-Turska, Maria : O komunikowaniu się dorosłych z małym dzieckiem. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 3 s. 5–11
 • Komunikacja interpersonalna : podstawowe pojęcia, bariery komunikacyjne, język ciała. Niebieska Linia 2003 nr 2 s. 9-11
 • Konaszewski, Karol, Chańko, Anna : Komunikacja międzyludzka w pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie internatu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 4 s. 51-55
 • Krajewska, Anna : Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 3-11
 • Kruczkowska, Violetta : Komunikacja bez przegranych. Psychologia w Szkole 2011 nr 2 s. 41-47
 • Krzemianowski, Zenon : O budowaniu dobrych relacji. Nowa Szkoła 2006 nr 6 s. 25–29
 • Kto? Z kim? Jak rozmawia? Komunikacja interpersonalna : trochę teorii, propozycja zajęć. - Bibliogr. Biblioteka w Szkole 2002 nr 1 s. 34-37
 • Kuszak, Kinga : Kompetencje dzieci w rozmowie z dorosłym i rówieśnikiem. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 1 s. 5–10
 • Kwiatkowska, Henryka : Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2002 nr 1 s. 57-66
 • Licak, Tomasz : Prawda i kłamstwo w komunikacji. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2012 nr 2 s. 48–51
 • Loebl, Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej – implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania. Szkoła Specjalna 2001 nr 3 s. 137–140
 • Łata, Wanda : Komunikacja afektywna między dziećmi.Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 8 s. 454-457
 • Łojek, Anna : Dialog jako forma kontaktu interpersonalnego : (bibliografia w wyborze). Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 1 s. 104-106
 • Mucha, Paulina : Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowaniu. Nowa Szkoła 2003 nr 8 s. 21-23
 • Najdzionek, Eleonora : O sztuce komunikowania się : z doświadczeń dyrektora. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 10-12
 • Nowaczyk, Natalia : Komunikacja językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Remedium 2015 nr 2 s. 24-25
 • Nowak, Paweł : Zabawić się na śmierć : nowe akty mowy w komunikacji medialnej. Polonistyka 2007 nr 7 s. 12–16
 • Owsiany, Ewa : Kursy porozumiewania się. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 55-56
 • Paszkiewicz, Aneta : Rozmowa wychowawcza. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 7 s. 29-35
 • Pawlak, Gracjana : Z warsztatu trenera umiejętności społecznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 7 s. 17-22
 • Perzanowski, Tadeusz : Uwarunkowania skuteczności wideotreningu komunikacji w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 2 s. 27-31
 • Peter, Tadeusz : Komunkacja nauczyciel – uczeń. Nowa Szkoła 2017 nr 1 s. 59-62
 • Pokrzycka, Lidia : Lobbing - etyczny system komunikacji. Nowa Szkoła 2010 nr 4 s. 45-48
 • Pieczko, Joanna, Piotrowska, Marzena : Jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi? (scenariusz warsztatu dla rodziców). Nowa Szkoła 2007 nr 2 s. 28-35
 • Pietrzak, Małgorzata : Jak komunikować się w bibliotece? Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 5 s. 29-31
 • Pliśniak, Mirosław : Dialog osób jako wychowanie. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2007 nr 1 s. 26–30
 • Ratyńska-Olechnowska, Krystyna : Rzeczowe dyskusje na trudne i kontrowersyjne tematy. Biblioteka w Szkole 2010 nr 3 s. 17–19
 • Sienicka-Czerepow, Ewa : Próby podniesienia poziomu komunikacji. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2002 nr 3 s. 36–38
 • Słowikowska, Teresa : Kto? Z kim? Jak rozmawia? : (komunikacja interpersonalna w szkole). Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 34-37
 • Stochmiałek, Jerzy : Komunikacja w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej. Szkoła Specjalna 2001 nr 1 s. 56-57
 • Stróżyński, Klemens : Słuchanie a komunikacja. Polonistyka 2001 nr 7 s. 401–405
 • Szczukiewicz, Piotr : Otwarta komunikacja. Remedium 2004 nr 4 s. 16-17
 • Szczytniewska, Bożena : O sztuce rozmawiania. Życie Szkoły 2004 nr 3 s. 35-39
 • Szempruch, Joanna : Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 3 s. 29-36
 • Świderska, Irena : Komunikacja interpersonalna : trochę teorii, propozycja zajęć. - Bibliogr. Biblioteka w Szkole 2002 nr 1 s. 1-3
 • Urbanek, Bogdan : O języku od święta. Nowa Szkoła 2017 nr 1 s. 18-24
 • Van Laere, Karolina : Nauczycielski warsztat profilaktyczny ; Warsztat profilaktyka - wybrane zagadnienia : co sprzyja efektywnemu zarządzaniu zespołem klasowym? : podstawowe narzędzia komunikacyjne nauczyciela stosującego demokratyczny styl zarządzania : praca z procesem grupowym. Remedium 2014 nr 3 dod. s. 3-7
 • Van Laere, Karolina : Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla uczniów szkół podstawowych) [tematy: Ja, ty, my - kiedy język łączy i kiedy dzieli, Mury czy mosty? - czyli jak rozmawiać]. Remedium 2014 nr 9 dod. s. 4-8
 • Wasylewicz, Magdalena : Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat. Nowa Szkoła 2017 nr 1 s. 10-17
 • Wąsowska, Jolanta : Sztuka komunikacji.Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 10 s. 22-26
 • Węgrzecka-Giluń, Janina : Komunikacja interpersonalna i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka. Remedium 2014 nr 9 dod. s. 1-3
 • Włodarczyk, Marta : Sedno tkwi w komunikacji. Remedium 2012 nr 7/8 s. 22-24
 • Zajdel, Krzysztof : Słowa piosenek w języku komunikacji.Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2011 nr 6 s. 34–39
 • Zbród, Zuzanna : Dialog czy monolog edukacyjny. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 1 s. 94- 103
 • Ziemichód-Kornacka, Róża : Kłopoty z komunikacją. Nowa Szkoła 2001 nr 3 s. 9–10
 • Żarów, Anna : Informacja zwrotna. Biblioteka w Szkole 2005 nr 11 s. 2–3

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

Copyright