BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.      Bass, David, Baker, Rod : Pierwsza pomoc i opieka domowa : poradnik rodzinny. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2006

2.      Bass, David, Kibel, Marice : Twoje dziecko : poradnik medyczny. Wydawnictwo RM, 2007

3.      Klus-Stańska, Dorota, Nowicka, Marzena : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. – Wyd. 2. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

4.      Lawson, Sarah : Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

5.      Mizell, Louis R. : Jak ustrzec swoje dziecko? : ... przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami. Warszawa : "Cyklady", 1996

6.      Wojtycza, Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

7.      Zagajewski, Tadeusz : Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : zbiór aktów prawnych, wzory druków, porady praktyczne. - Stan prawny na dzień 31 marca 1999 r. - Łódź : "ATH", cop. 1999

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Aleksiak, Małgorzata : Spotkanie z psem – radość czy strach? Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 9 s. 542-543

2.      Bezpieczna i przyjazna szkoła cz. I / oprac. Magdalena Wójcik. Remedium 2008 nr 11 s. 20

3.      Bezpieczne poruszanie się po zmroku. Życie Szkoły 2009 nr 3 s. 48-49

4.      Bezpieczny sposób na zimową nudę. Życie Szkoły 2009 nr 2 s. 53-54

5.Bogacka-Osińska, Bogumiła : Bezpieczeństwo dziecka  w wieku przedszkolnym. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 3 s. 9-12

6.      Bogacka-Osińska, Bogumiła : Bezpieczne warunki do zabawy. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 6 s. 25-27

7.      Bogacka-Osińska, Bogumiła : Edukacja dla bezpiecznego życia. Życie Szkoły 2009 nr 6 s. 12-16

8.      Bojarska, Lucyna : Sposób na bezpieczną szkołę. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 3-7

9.      Bokuniewicz, Jolanta : Bezpiecznie na drodze. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 7 s. 414-416

10.  Cieśla, Elżbieta, Markowska, Małgorzata : Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 21-27

11.  Cichoń, Małgorzata : Bezpieczni bo widoczni : odblaskowa szkoła w Pcimiu. Życie Szkoły 2011 nr 1 s. 58-59

12.  Cudzik, Edyta, Wysocka, Jolanta : Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 74-87

13.  Czyżewska, Monika : Wyjątkowa pozycja. O możliwościach nauczycieli na przykładzie amerykańskim. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 7-9

14.  Dela, Małgorzata : Bezpieczeństwo dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 2 s. 44-45

15.  Dobrołowicz, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 15-20

16.  Dołęgowska, Joanna : Bezpieczne ferie. Życie Szkoły 2009 nr 2 s. 55-56

17.  Falkiewicz-Szult, Małgorzata : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 9 s. 20-22

18.  Gaca, Lidia : Jestem bezpieczny. Życie Szkoły 2005 nr 2 s. 37-43

19.  Glapka, Iwona, Michalak, Elżbieta : Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 43-44

20.  Godlewska, Aleksandra : Ryzykanci. Życie Szkoły 2011 nr 7 s. 50-52

21.  Górkowski, Krzysztof, Konaszewski, Karol : Bezpieczeństwo dzieci na stadionach piłkarskich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 8 s. 47-51

22.  Górniak, Małgorzata : Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 3 s. 151-153

23.  Górniewicz, Marcin Adrian : Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole. Nowa Szkoła 2008 nr 9 s. 29-33

24.  Gromotowicz-Celińska : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 10 s. 53-55

25.  Hinz, Iwona : Bezpieczny w drodze. Życie Szkoły 2004 nr 10 s. 43-45

26.  Ilnicka, Renata : Realizuję program „Bezpieczna szkoła”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 39-41

27.  Jagieła, Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł III, Sytuacje kryzysowe szkoły. Psychologia w szkole 2010 nr 1 s. 50-54

28.  Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka. Rozmowa Małgorzaty Narożnik z podinspektorem Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem komendanta głównego policji. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 3 s. 16-21

29.  Jakubiak, Wanda : Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle rozważań wspomagających praktykę wychowawczą). Nowa Szkoła 2007 nr 1 s. 31-36

30.  Jakubowska, Małgorzata : Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje : scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych. Życie Szkoły 2007 nr 1 s. 61 - 62

31.  Jakubowska, Małgorzata : O czym każdy musi wiedzieć, kiedy na wakacje jedzie… . Życie Szkoły 2008 nr 6 s. 44-46

32.  Jastrzębska, Lidia : Nowy przedmiot – bezpieczeństwo. Nowa Szkoła 2008 nr 10 s. 4

33.  Jokiel, Krystyna, Kopiec, Elżbieta, Ślęczka, Lucyna : Projekt „Bezpieczna szkoła”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 7 s. 44-46

34.  Kaczmarek, Ewa : Unikanie zagrożeń przez dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 1999 nr 5 s. 365-368

35.  Kaczmarek, Mirosław : Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? Remedium 2010 nr 1 s. 18-19

36.  Kamienowska, Renata, Nizioł, Katarzyna, Witko, Beata : Bezpieczne ferie. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 27-30

37.  Kamienowska, Renata : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 10 s. 37-39

38.  Kamień, Dorota : Podstawowe zasady bezpieczeństwa – w biegach. Wychowanie fizyczne i zdrowotne 2012 nr 10 s. 34-38

39.  Kamińska, Jolanta, Krawczyszyn, Grażyna : Bezpieczeństwo dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 304

40.  Karczewska, Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 7-14

41.  Kazimierowicz, Marek : Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę. Nowa Szkoła 2006 nr 10 nr 15-18

42.  Kędra, Przemysław, Różański, Paweł : Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006 nr 3 s. 30-32

43.  Knap, Joanna, Retko, Małgorzata : Szkoła bez przemocy. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 16-17

44.  Kolowca, Krystyna : „O swe bezpieczeństwo dbam…” – scenariusze zajęć. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 55-73

45.  Kołodziejczyk, Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy. Psychologia w Szkole  2007 nr 1 s. 109-116

46.  Kołoło-Gruszka, Aleksandra : Żyj bezpiecznie. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 40-41

47.  Kossakowska, Karolina : Co zagraża najmłodszym? Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 6 s. 42-45

48.  Krawczyk, Dorota : Pies – wróg czy przyjaciel? Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 9 s. 539-541

49.  Krupa, Bożena : Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 10 s. 36-38

50.  Kruszko, Krzysztof : Bezpieczeństwo dziecka – molestowanie seksualne. Życie Szkoły 2005 nr 2 s. 38-44

51.  Kruszko, Krzysztof : Bezpieczne wakacje. Życie Szkoły 2007 nr 6 s. 8-12

52.  Kwiecień, Małgorzata, Zadencka, Renata : Uwaga! Niebezpieczeństwo! Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 34-35

53.  Leszczyk, Karolina : Na ratunek maluchowi. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 8 s. 60-63

54.  Lorenc-Chroń, Anna, Małysz, Urszula : Bezpiecznie i zdrowo. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 46-47

55.  Łojek, Anna : Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór). Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 106-107

56.  M. N. : Bezpieczna zabawka. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 11 s. 52-54

57.  Maliszkiewicz, Grażyna : Unikajmy zagrożeń. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 9 s. 26-27

58.Marchlewicz, Aleksandra, Rządkowska, Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 7 s. 37-38

59.  Marek, Elżbieta : Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje. Życie Szkoły 2011 nr 4 s. 63-65

60.  Mazur, Joanna : Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 41-46

61.  Michalska, Katarzyna : Bezpieczeństwo w polskiej szkole. Niebieska Linia 2003 nr 4 s. 22

62.  Nalaskowski, Aleksander : Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2007 nr 2 s. 5-17

63.  Niezgoda, Jacek : Bezpieczny dom. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 52-53

64.  Ogerman, Marzena : Jestem bezpieczny w sieci. Życie Szkoły 2011 nr 7 s. 39-42

65.  Oleszak, Anna : Bezpieczny wypoczynek - na pływalni i kąpielisku. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 6 s. 45-47

66.  Piekarska, Anna : Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka. Psychologia w Szkole 2010 nr 2 s. 48-60

67.  Piotrowska, Małgorzata : Przedszkolak zawsze bezpieczny. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 1 s. 55

68.  Podolski, Paweł : Agresja w szkole – przyczyny i przejawy. Remedium 2012 nr 5 s. 1-3

69.  Podsiadła, Anna, Różycka, Anna : Bezpieczne ulice. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 2 s. 41-43

70.  Prus-Wiśniewska, Helena : Bezpiecznie w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 4 s. 27-31

71.  Prus-Wiśniewska, Helena : Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 5 s. 32-37

72.Prus-Wiśniewska, Helena : Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 3 s. 34-37

73.  Rafalska, Daria : Unikajmy zagrożeń. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 6 s. 50-52

74.  Robakowski, Marek : Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym. Życie Szkoły 2003 nr 7 s. 403-406

75.  Różański, Paweł :Wybrane zagadnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci na kąpielisku nadmorskim. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 6/7 dodatek „Biblioteczka Monograficzna” s. 2-4

76.Różański, Paweł : Zajęcia z dziećmi nad wodą – bezpieczeństwo i profilaktyka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 6 s. 36-39

77.  Rudzińska, Zofia : Bezpieczne wakacje. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2010 nr 6 s. 41-42

78.Sabat, Marta, Szymczak, Maja : Bezpieczeństwo naszych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 4 s. 51-54

79.  Skawińska, Mirosława : Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskie Karty”. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 28-32

80.  Skubij, Beata, Kopka, Renata : Bezpieczeństwo przedszkolaka. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 6 s. 353-354

81.  Słowikowska, Teresa : To trudne… cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum). Nowa Szkoła 2005 nr 8 s.14-16

82.  Smuniewska, Jolanta : Jak unikać niebezpieczeństwa - w trakcie podróży i wycieczek. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 6 s. 48-49

83.  Sofulak-Skibińska, Magdalena, Pohorecka, Ina : Bezpieczne pomaganie. Psychologia w szkole 2008 nr 4 s. 147-148

84.  Sofulak-Skibińska, Magdalena, Pohorecka, Ina : Zasady od początku. Psychologia w szkole 2008 nr 3 s. 143-144

85.  Stawiak-Ososińska, Małgorzata : Przeciwdziałanie przemocy w szkole (wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim). Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 88-95

86.  STOP – Program Przeciwdziałania Przemocy – poradnik dla rodziców. Poradnik dla uczniów. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 21-25

87.  Szkoła bezpieczna i przyjazna / oprac. Redakcja. Remedium 2008 nr 12 s.1-3

88.  Szynk, Małgorzata : Bezpieczna droga do szkoły – scenariusz lekcji. Życie Szkoły 2012 nr 1 s. 16-17

89.  Talarczyk, Tomasz : Audyt fotelikowy. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 2 s. 56-58

90.  Usielska-Ptaszek, Hanna : Bezpieczeństwo dziecka i nauczyciela. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 7 s. 406-407

91.  Wabińska, Beata : Bezpieczni i modni. Życie Szkoły 2007 nr 6 s. 52-56

92.  Walendziak-Ostrowska, Agnieszka : Bezpieczne wakacje. Remedium 2011 nr 7/8 s. 23-24

93.  Warchoł, Krzysztof : Bezpieczeństwo w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011 nr 6 s. 20-26

94.  Wojcieszek, Krzysztof A. : Którędy do bezpiecznej szkoły? Remedium 2007 nr 6 s. 4-5

95.  Wódka, Bogumiła : Unikajmy zagrożeń. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 7 s. 35-36

96.  Zalewska, Grażyna : Żyć bezpiecznie. Życie Szkoły 2011 nr 10 s. 36-37

97.  Zanachowska, Justyna : Obcemu mówię Nie. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 9 s. 46-47

98.  Zima z Wooshem : bezpieczny sposób na zimową nudę. Życie Szkoły 2009 nr 2 s. 53-54

99.Zyzik, Elżbieta, Parlak, Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 47-50

100.   Zyzik, Elżbieta, Parlak, Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 51-54

101.Żogała, Marta : Bezpieczny przedszkolak. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 8 s. 28-30

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

Copyright