Seksualność dzieci i młodzieży

 

Wydawnictwa zwarte

 • Beck L. F. : O dojrzewaniu seksualnym. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973
 • Imieliński K. : Zarys seksuologii i seksiatrii. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986
 • Jaczewski A. : Kultura seksualna młodzieży. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979
 • Jaczewski A., Radomski J. : Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne wieku rozwojowego. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986
 • Kozakiewicz M. : Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny : perspektywa europejska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
 • Kozakiewicz M. : U podstaw wychowania seksualnego. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969
 • Łukaszek M. : Wczesne formy aktywności seksualnej młodzieży nieprzystosowanej społecznie [w:] Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 204-223
 • Majda A. J. : Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 • Rodgers J. E. : Narkotyki i seks. Warszawa : Oficyna Wydaw. "Profi", 1995
 • Satanizm, rock, narkomania, seks / pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001
 • Seksuologia społeczna : wybrane zagadnienia / pod red. Kazimierza Imielińskiego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
 • Seksuologia : zarys encyklopedyczny / pod red. Kazimierza Imielińskiego. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985
 • Sieja K. : Wiedza o życiu seksualnym człowieka : wybrane zagadnienia. Koszalin : "Miscellanea" : Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, [1998]


Artykuły z książek

 • Fornalik I. : Dorosłość pod ochroną? Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Warszawa : "Żak" 2004 s. 244-257
 • Giddens A. : Płeć kulturowa i seksualność [w:] Giddens A. : Socjologia. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012 s. 575-625
 • Kempińska U. : Elementy patologii w seksualności studentów (doniesienie z badań) [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008 s. 93-98
 • Kijak R. J. : Edukacja seksualna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [w:] Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014 s. 211-232
 • Kustra Czesław : Wychowanie seksualne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako etap przygotowawczy do życia w małżeństwie [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004 s. 169-182
 • Machel Henryk : Bezpieczny seks w świetle opinii uczennic klas maturalnych [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999 s. 49-53
 • Samek Aleksander, Surmiak Adrianna : Miłość, seks, pornografia - tematy ważne dla młodzieży [w:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008   s. 225-239


Artykuły z czasopism

 • Banasiak-Parzych B. : Dlaczego nastolatki uprawiają seks? Remedium 2012 nr 7/8 s. 14-17
 • Baranowska A.S. : Diagnozowanie ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 3 s. 25-29
 • Czajeczny D. : Kto się boi dziecięcej seksualności? - cz. I. Remedium 2015 nr 7/8 s. 42-44
 • Czajeczny D. : Kto się boi dziecięcej seksualności? - cz. II. Remedium 2015 nr 10 s. 17-19
 • Edukacja seksualna – oprac. MAR. Remedium 2009 nr 11 s. 26-27
 • Górecka A. : Edukacja seksualna w szkole. Remedium 2010 nr 7-8 s. 46-47
 • Górecka A. : O edukacji seksualnej – cz. II. Remedium 2010 nr 12 s. 18-19
 • Grzelak Sz. : Jak przeciwdziałać skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży? Remedium 2014 nr 6 s. 1-4
 • Grzelak Sz. : Jak przeciwdziałać skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży? – cz. II. Remedium 2014 nr 7-8 s. 1-4
 • Grzelak Sz. : Seksualność a alkohol. Remedium 2000 nr 10 s. 20-21
 • Grzelak Sz. : Seksualność a alkohol. Remedium 2000 nr 9 s. 22-24
 • Grzelak Sz. : Seksualność a alkohol (cz. III). Remedium 2000 nr 11 s. 10-12
 • Grzona E., Lubikowska A., Kołacka M. : Życie jak cheeseburger – wpływ kultury masowej na kształtowanie się tożsamości i intymności. Remedium 2011 nr 5 s. 8-9
 • Izdebski Z. : Zachowania seksualne młodzieży. Remedium 2001 nr 6 s. 20-23
 • Klonowska K. : Rola czynników socjokulturowych w zakresie przemian obyczajowości seksualnej. Remedium 2016 nr 7/8 s. 50-51
 • Konieczny G., Sokoluk W. : Seks… to też młodzi ludzie. Remedium 2005 nr 7-8 s. 22-23
 • Konsekwencje seksualizacji dziewcząt – cz. II. - (oprac. redakcja). Remedium 2014 nr 4        s. 1-3
 • Kurzępa J. : Portret Homixa. Remedium 2008 nr 2 s. 1-3
 • Lewandowska K., Szczepaniak A. : Rozwój seksualny w wieku przedszkolnym. Remedium 2011 nr 10 s. 4-5
 • Mysior R. : Sexting – niebezpieczna strona nowych mediów. Remedium 2015 nr 6 s. 6-8
 • Mysior R. : Sponsoring – nowy sposób na życie. Remedium 2015 nr 7/8 s. 6-7
 • Odebrana niewinność – cz. I. - (oprac. redakcja). Remedium 2014 nr 3 s. 1-4
 • Polacy o edukacji seksualnej młodzieży – wstęp. Remedium 2009 nr 11 s. 13
 • Polcyn S. : Masturbacja jako (nie)normalny przejaw seksualności dziewczęcej – rola rodziny  i nauczycieli. Remedium 2014 nr 11 s. 1-4
 • Polcyn-Matuszewska S. : Wpływ gier komputerowych na zachowania seksualne młodzieży. Remedium 2015 nr 2 s. 10-11
 • Prajsner Mira : Rozmowy o seksie… rodzice, szkoła czy media? Remedium 2013 nr 1 s. 13-15
 • Rodzice i … edukacja seksualna (red.). Remedium 2012 nr 1 s. 13
 • Sawionek J. : Seksualność przedszkolaka – rozwój i ekspresja seksualna. Remedium 2009    nr 12 s. 6-7
 • Sierota A. : Płeć a strategia samoutrudniania. Remedium 2009 nr 2 s.12
 • Sierota A. : Płeć a strategia samo utrudniania – cz. I. Remedium 2009 nr 1 s. 10-11
 • Skornicz K. : Dzieci zainteresowane seksem. Psychologia w Szkole 2010 nr 3 s. 76-83
 • Straub-Pieczykolan R. : Rodzinne i szkolne wychowanie seksualne. Remedium 2012 nr 2      s. 28-29
 • Straub-Pieczykolan R. : Wiedza psychoseksualna młodzieży. Remedium 2010 nr 6 s. 26-27
 • Streb M. : Zabawy a role związane z płcią u dzieci przedszkolnych. Remedium 2011 nr 7/8 s. 16-17
 • Walendzik-Ostrowska A. : Edukacja seksualna a profilaktyka HIV. Remedium 2010 nr 1 s. 28-29
 • Walendzik-Ostrowska A. : Poradnictwo psychoseksualne. Remedium 2015 nr 2 s. 13-16
 • Walendzik-Ostrowska A. : Problemowe zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Remedium 2015 nr 4 s. 18-20
 • Walendzik-Ostrowska A. : Seks i narkotyki – nowe obszary profilaktyki. Remedium 2007 nr 8 s. 30-31
 • Walendzik-Ostrowska A. : Wychowanie seksualne i/czy edukacja seksualna. Remedium 2010 nr 4 s. 28-29
 • Wójcik M. : Dziewczynki – chłopcy, kobiety – mężczyźni. Remedium 2007 nr 7 s. 20
 • Wróblewska W. : Postawy młodzieży w sferze seksualnej cz. I. Remedium 2006 nr 11 s. 10-11
 • Wróblewska W. : Postawy młodzieży w sferze seksualnej cz. II. Remedium 2006 nr 12 s. 12

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

 

Copyright